Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Zorgverzekering

Zorgverzekering

Iedere Nederlander is verplicht een ‘basisverzekering’ af te sluiten. Met deze zorgverzekering ben je verzekerd tegen de kosten van ‘gewone’ medische zorg, zoals van de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek.  

De aanspraken die op de basisverzekering zijn gedekt, zijn in de wet beschreven. De verzekeraar neemt deze aanspraken in zijn polis op. Soms moet je een deel van de kosten zelf betalen, bijvoorbeeld als je een naturapolis hebt en naar een niet door de verzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder gaat.
Lees daarom altijd de polisvoorwaarden goed door.

De zorgverzekeraar is verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. De verplichting om een basisverzekering te hebben, geldt ook voor kinderen onder de achttien jaar, maar zij betalen geen premie.

Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kun je een aanvullende verzekering afsluiten, maar dat is niet verplicht. Ook kun je een aparte tandartsverzekering afsluiten.