Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Werk- en landbouwmaterieel

Werk- en landbouwmaterieel

Een Werkmaterieel- of Landbouwmaterieelverzekering biedt u vermogensbescherming bij claims naar aanleiding van door u veroorzaakte schade. Vanzelfsprekend is ook de schade aan het materieel gedekt.

De voordelen:

- kabel- en leidingschade standaard meeverzekerd;

- ondersteuning mogelijk van een preventiespecialist;

- hoge verzekerde sommen voor mobiele kranen kunnen worden geaccepteerd.

Wettelijk verplicht:

De Werkmaterieelverzekering voorziet in de eerste plaats in de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking (WAM) voor motorisch voortbewogen objecten. De Landbouwmaterieelverzekering is uitsluitend bestemd voor objecten die in gebruik zijn bij een agrarisch bedrijf.

 U kunt verschillende dekkingsvormen kiezen:

- Aansprakelijkheidsdekking: biedt dekking voor schade die met of door het verzekerde object is toegebracht aan derden;

- Cascodekking: dekt beschadiging en verlies van het verzekerde materieel met inbegrip van de accessoires die tot de standaarduitrusting behoren.