Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Op een verzuimverzekering is verzekerd vergoeding van het loon dat u als werkgever dient door te betalen aan zieke medewerkers gedurende maximaal de eerste twee ziektejaren.

Er zijn twee soorten verzekeringen:

- een verzuimverzekering met een eigen risico in tijd (wachttermijn of wachtdagen)

- een verzuimverzekering met een eigen risico in geld (stop loss)

Beide verzekeringen worden veelal en soms verplicht, aangeboden met een pakket aan Arbo-diensten. Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit voldoet u meestal ook aan

uw verplichtingen krachtens de ARBO-wet.

De premiebepalende factoren bij deze verzekering zijn:

- gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen uw organisatie

- bedrijfstak

- historisch ziekteverzuim

- verzekeringsvorm

- hoogte en aard