Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

In onze samenleving krijgen we steeds vaker te maken met een cultuur van claims. In een maatschappij waarin conflicten steeds vaker voorkomen, is professionele, juridische hulp belangrijk voor iedereen.

Een goede juridische rechtsbijstandverzekering is niet langer een kwestie van je-weet-maar-nooit.

Een rechtsbijstandverzekering geeft rechtshulp ‘in natura’. Dat wil zeggen; in de vorm van juridisch advies, het verhalen van schade, het voeren van een procedure of een verdediging van een cliënt. Als reactie op de claim van een andere partij of op eigen initiatief.

Een rechtsbijstandverzekering is helemaal op uw persoonlijke situatie samen te stellen.