Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Motorrijtuigen

Motorrijtuigen

Iedereen die een motorrijtuig bestuurt accepteert het risico dat hij verantwoordelijk is voor de schade die hij veroorzaakt. Met een Motorrijtuigenverzekering beschermt u uw vermogen als een derde door uw toedoen schade lijdt.

 U kunt verschillende dekkingsvormen kiezen:

- WA: voldoet aan alle eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) stelt. Dekt schade aan zaken, maar ook schade die het gevolg is van lichamelijk

   letsel;

- WA + Extra: dekt ook schade die is ontstaan door onder andere brand, diefstal, joyriding, botsing met dieren en ruitbreuk;

WA + Casco: de ruimste dekking. Dekt schade door alle van buiten komende oorzaken, zelfs als deze is ontstaan door eigen schuld.

 Zeer uitgebreide dekking:

Met de Motorrijtuigenverzekering bent u standaard verzekerd tot € 2.5 miljoen voor materiële schade en € 5 miljoen voor letselschade. Bij een hoger wettelijk bedrag in een tot het verzekeringsgebied behorend land geldt dit hogere bedrag. In het buitenland geëiste waarborgsommen worden tot € 45.378,- verstrekt. En bij een ongeval in het buitenland met personen- of bestelauto bestaat er recht op hulp en vergoeding van repatriëringkosten

 U kunt uw dekking uitbreiden met:

- rechtsbijstand motorrijtuigen

- ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

- schadeverzekering voor inzittenden (SVI)