Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Goederentransport

Goederentransport

Met een goederentransportverzekering verzekerd u de risico’s van omzetderving als gevolg van een beschadiging of verlies van het vervoerd goed tijdens het transport.

 De voordelen:

- bergings-, opruimings- en vernietigingskosten zijn standaard meeverzekerd

- buyers- en sellersrisico is standaard meeverzekerd

- bereddingskosten zijn standaard tot maximaal de verzekerde som meeverzekerd

- bij schade bent u meeverzekerd van specialistische ondersteuning

Kies de dekking die het meest passend is bij uw bedrijf:

U kunt kiezen uit verschillende verzekeringsvormen en dekkingsvormen. U kunt de Goederentransportverzekering daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan uw bedrijf en het soort vervoer waarmee u te maken heeft.