Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Glasverzekering

Glasverzekering

De glasverzekering is bedoeld voor het verzekeren van glas, dat voor het doorlaten van licht is geïnstalleerd in woningen, winkels en andere gebouwen. Onder glas in de zin van de glasverzekering verstaat men tegenwoordig niet meer uitsluitend het traditionele glas, maar ook allerlei in kozijnen geplaatste kunststoffen, die evenals glas dienen tot lichtdoorlating.

De glasverzekering biedt dekking voor de kosten die voortvloeien uit de vervanging van het glas wanneer dit is gebroken door onverschillig welk van buiten komend onheil, waaronder kwaadwilligheid door derden. Ook gedekt zijn de kosten die na een breuk gemaakt worden voor noodvoorzieningen, zoals tijdelijke afdichtingen van hout of board. Als optie kan schade aan opschriften en beschilderingen worden meeverzekerd.

Sommige verzekeraars bieden een extra dekking voor schade die door de glasscherven de inhoud van etalages wordt toegebracht.

Aangezien de schadevergoeding doorgaans in natura plaatsvindt (het gebroken glas wordt door gelijkwaardig glas vervangen) kent de glasverzekering geen in geld uitgedrukte verzekerde som. Soms wordt hiervan afgeweken als het bijzondere (bijvoorbeeld extreem dure) glassoorten of zeer omvangrijke ruiten (bijvoorbeeld groter dan zes vierkante meter) betreft. Wanneer de verzekering niet in natura plaatsvindt worden de kosten samenhangend met de vervanging vergoed.

Voor de dekking tegen schade aan opschriften en beschilderingen wordt een premier-risquebedrag in de polis opgenomen. Dat geldt tevens voor de schade door glasscherven aan de etalagegoederen.