Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Fietsverzekering

Fietsverzekering

De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires.

De rijwielverzekering vergoedt de schade die aan je fiets ontstaat door:

-  brand, ontploffing en blikseminslag;

-  diefstal (vaak met een eigen risico van bijvoorbeeld dertig procent);

-  alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van tien tot ongeveer 25 euro).

Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.

De rijwielverzekering is meestal een aflopende verzekering voor drie jaar. Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal of totaal verlies van het rijwiel binnen een halfjaar of een jaar (al naar gelang de polis) wordt de schade vergoed op basis van de verzekerde waarde. Dat is de nieuwwaarde van het rijwiel. Daarna vindt vergoeding van de nieuwwaarde plaats onder aftrek van een in de polis genoemd afschrijvingspercentage. Vaak is dat een vast percentage per maand, bijvoorbeeld twee procent.

Als dekkingsgebied geldt Nederland of Europa.