Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Bedrijfsrechtsbijstand

Bedrijfsrechtsbijstand

Iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met een juridisch conflict met een werknemer, een leverancier, een afnemer of de overheid. Een Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering biedt u professionele ondersteuning bij juridische conflicten. Ook biedt de verzekering dekking indien u geen betaling ontvangt op een openstaande factuur.

De voordelen:

- in bijna alle gevallen een onbeperkte dekkingssom

- rechtsbijstand bedrijfsmotorrijtuigen mee te verzekeren

- rechtsbijstand voor particulieren mee te verzekeren voor de eigenaren/firmanten