Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

ls een zelfstandig ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, heeft dit meestal gevolgen voor zijn of haar inkomen. Per jaar raken enkele tienduizenden ondernemers arbeidsongeschikt. De ondernemer draagt zelf het financiële risico van arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor de DGA, MKB-er en ZZP-er. Tegen dit inkomensverlies kan de ondernemer zich verzekeren met een AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering).

Sociale verzekeringen en bijstand

Zelfstandig ondernemers hebben geen recht meer op sociale verzekeringen. Bij arbeidsongeschiktheid kan er wel een beroep worden gedaan op de bijstand. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient de ondernemer eerst zijn/haar volledige eigen vermogen geconsumeerd te hebben (bijvoorbeeld spaargeld en woonhuis) en wordt de bijstandsuitkering verlaagd of volledig geweigerd indien de partner van de ondernemer voldoende inkomsten heeft. Als een ondernemer het risico op inkomensachteruitgang wilt verkleinen, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering daartoe het meest gebruikelijke middel. Alternatieven zijn mogelijk aanwezige financiële reservers en/of het inkomen van de partner van de ondernemer.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur?

Een veelgehoorde klacht over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dat deze vaak te duur zijn. Dit is vaak een reden om dan maar geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er zijn echter een paar mogelijkheden om een goede dekking te krijgen tegen lage(re) premies:

Verzeker alleen het bedrag wat u daadwerkelijk nodig heeft

Dit is vaak een lager bedrag dan uw huidige inkomen. Door alleen het minimaal benodigde bedrag te verzekeren kunt u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid wel normaal rondkomen terwijl u daarvoor een relatief lage premie betaalt.

Verhoog de uitkeringsdrempel

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden afgesloten met een uitkeringsdrempel van 25%. Dat wil zeggen dat de verzekeraar gaat uitkeren als u voor 25% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard. Ga voor uzelf eens na of deze drempel niet verhoogd kan worden. Als u nog gewoon rond kunt komen bij een arbeidsongeschiktheid van 25%, dan is het wellicht beter om deze drempel naar bijvoorbeeld 50% te verschuiven. Dit kan de premie aanzienlijk verlagen.

Verleng de wachttijd

Heeft u mogelijkheden om een half jaar of een jaar (of nog langer) te leven op spaargeld of andere inkomstenbronnen? Overweeg dan de eigen risico-periode (wachttijd) te verlengen. Ook dat leidt tot een aanzienlijke premiedaling. Als u onverzekerd arbeidsongeschikt raakt dan gaat u sowieso interen op dit spaargeld, het is de moeite waard om na te gaan wat het kost om een inkomen te verzekeren nádat uw spaargeld verbruikt is.