Zoeken

Meer Service dan u denkt!

UZBpayportal

UZBpayportal

Vanaf 01-01-2017 is de wet aansprak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. De WAS heeft beperkingen opgelegd aan de inhoudingen die een werkgever op basis van een volmacht kan doen op het minimumloon van zijn medewerkers. Alleen de kosten van huisvesting, de basiszorgverzekering en de herverzekering van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering mogen onder voorwaarden worden ingehouden op het minimumloon.

Veel uitzendbureaus verzorgen méér dan alleen de zorgverzekering en huisvestiging voor hun uitzendkrachten, zoals bijvoorbeeld transport en maaltijden. Daarnaast krijgen zij te maken met verkeersboetes die uitzendkrachten veroorzaken of speciale werkkleding die uitzendkrachten moeten aanschaffen om te kunnen worden uitgezonden. Deze kosten mogen met inwerkingtreding van de WAS niet meer worden ingehouden op het minimumloon. 

In aanloop naar de inwerkingtreding van de WAS hebben wij het UZBpayportal laten ontwikkelen. UZBpayportal maakt het mogelijk om kosten die niet onder het bereik van de AMvB vallen op een efficiënte wijze bij uitzendkrachten te innen. Middels het portaal kunnen berichten in diverse talen worden verstuurd naar uitzendkrachten met daarin een link om een betaling te voldoen. Het bedrag wordt vervolgens via een tussenrekening overgemaakt naar het rekeningnummer van het uitzendbureau.  De uitzendorganisatie kan in het portal bijhouden wie heeft betaald.