Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Flexmigrant

Flexmigrant

De behoefte aan buitenlandse werknemers groeit nog steeds in Nederland.  Wat ook groeit is het aantal vragen over verzekeringen betreffende deze groep werknemers. Bijvoorbeeld over hiaten en overlappingen van zorgverzekeringen en over het in de hand houden van kosten.

Flexmigranten hebben een zorgverzekeringsplicht op het moment dat zij werkzaam zijn in Nederland. Daarnaast stelt de CAO voor uitzendkrachten (zowel de ABU als de NBBU) de uitzendorganisaties verplicht is een zorgverzekering aan te bieden aan de flexmigrant.

Ervaring in de markt en toekomstvisie hebben er toe geleid dat de Van der Voort Groep het initiatief heeft genomen voor Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (Stichting VBW). Wij bieden seizoenmigranten, uitzendbureaus en werkgevers de mogelijkheid om - namens de seizoenmigranten en buitenlandse flexwerkers - de basis zorgverzekering te verzekeren in Nederland. Dit gebeurt op collectieve basis.

Daarnaast voeren wij als enige enige aanbieder in de markt van financiële diensten speciale mantelovereenkomsten voor uitzendorganisaties die geheel dan wel deels werken met flexmigranten!

• Wij hebben de beste mantel als het gaat om collectieve zorgverzekering
• Als enige aanbieder kennen wij verzuimoplossingen en arbodienstverlening welke per groep FASE uitzendkrachten kan worden ingericht
• Unieke Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• Voor de flexwerker een unieke verzekeringsoplossing voor het ongevallen risico en het particuliere aansprakelijkheidsrisico, 24/7

www.stichtingvbw.nl